Български автори

Пясък и въже

мария е от пясък и въже
въже за тялото и пясък за духа
бродира дните си на пишеща машина
и всеки бод и ред е брод
отвъд dasein-а на нещата
мария е от бримки и подплата
преди години скрих дъха й
в шепата на малките значения
и артефакти
днес откривам я
сред чужди смехове
по-чужди от света
преди греха и самотата

мария е от дъжд
от вятър и мъже...

 

Хайде да разходиме ботушите

...
Само педя да сме по-високи от душите си -
нищо, че сме педя целите - целите ни
с педя да не мерят, хайде.
влез в червата на ботушите,
размърдай жълтата им кожа - ахкат! -
изпъчи си бюста - страшна си! - и
недей да се въртиш смутено
пред козметичния салон
като пред публичен... Влизай!
Влизай, дявол да го вземе!...

Чувства

Има чувства, леки и неуловими
Като дъха на снега, на мъзгата.
Те се разпръскват, преди да си им дал име,
Но ти помниш смътно аромата им. ...

Ти си...

                                      На нея

Обичам те, защото
                     като минат в центъра
                     през паркинга луминисцентен,
                     токчетата ти са толкоз поривни,
                     че токът спира ококорен…
Ти си руса кръстословица.
Гланцирана и непокътната.
Обител за съвпадащи се въпросителни.
Коктейл от водоравни и отвесни
изненади, разграфени в бледорозово.
Урок по тръпнеща загадъчност.

Search