Български автори

Богомилско

Добрите хора лесно се обичат,
магията е да обичаш лошите.
С един от тях – най-лошия от всички,
да споделиш пробитите си грошове.

Да ти почерни погледа и празника,
да ти приседнат глътката и залъкът.
А в нощите, в които му е празно ,
да те вини, че си му дала ябълка.

Помня кога се случи

Помня кога се случи -
беше някъде между червеното и зеленото
на един светофар на път за магазина,
когато спрях да те обичам.
Така, между другото,
така, без тъжна музика,
така окончателно
както човек разбира, че всъщност не е гладен.
А бях поръчал.

Лепило за двама

Когато те срещнах за първи път,
целунах за сбогом мъжа в себе си
и той прие жеста с усмивка.
"Позна ли го?"
чух го да казва в ухото ми.
С бавни крачки излезе
и застана до теб,
като изрезка от приключенски роман.

Search