Български автори

Виолета Бончева

Мокър етюд

Музикално вали, топло вали,
свежо.
Аз съм лукава –
ти си нежен.
Тихо вали, бяло вали,
ситно.
Ти ми говориш
нещо молитвено.
Синьо вали, крехко вали,
нощно.

Не съм още
съвсем безпомощна.
Ведро вали, звънко вали,
мъдро.
И пада като присъда.
Дълго вали, силно вали,
не спира!
Каза ми,
че до смърт си влюбен в мен,
а не умираш?

 

Стихотворението е предоставено от автора специално за този сайт. Благодарим!

Search