Български автори

Емануил Попдимитров

Ирен

Наведен, на пейка самотна седях уморен

сред някакъв шумен и стар булевард непознат.

Ехтеше тълпата пред мене в стохилядний град.

Наведен, на пейка самотна седях уморен

                        и мислех за тебе, Ирен! ...

Search