Световни автори

Владимир Маяковски

Любов

Навън пак е
пролетен ден.
Светът
пак е
в треви и цветя.
И стои пак
въпросът нерешен
за жените
и любовта.

...

превод: Георги Джагаров

Search