Световни автори

Ярослав Връхлицки

За мъничко любов

За мъничко любов избродил бих света,

бих крачил бос, без шапка в утрин синя,

бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта,

бих крачил в буря с пеещ дрозд в гръдта,

бих крачил сякаш по роса в пустиня.

За мъничко любов избродил бих света

като слепец, протегнал длан за милостиня.

 

превод: Григор Ленков

Search