Световни автори

Катул

Шега

... Слънцата ще изгряват и залязват...
Когато слънцето за нас залезне -
ще бъде нощ, за сън безкрайна нощ.
Хиляда пъти дай да те целуна
и после сто – и после пак хиляда...
И после, много хиляди щом станат,
ще ги размесим неброени,
та никой лош човек да не завиди,
че толкоз много са били

 

превод Борислав Георгиев

Search