Световни автори

Шейх Абу-Саид Абил Хейр

Влюбеният не може да живее без своята мъка.
Бедността или богатството нямат значение.
Щастлив е само онзи,
който може да предложи живота си
за един поглед на своята любима.

 

превод Инна Учкунова

Search