Световни автори

Сафо

Някои казват конницата, други - пехотата, трети
- флотът е най-прекрасното нещо на тази земя.
А аз ви казвам: най-прекрасно е това,
което обичаме.
И не е трудно да го обясниш на всекиго.
Ето Елена например, най-първата
по красота сред смъртните, остави
достойния си мъж
и отплува с кораба за Троя.
И нито за детето си помисли,
нито за своите мили родители.

 

превод Яна Букова

Search