Световни автори

Нина Лариш Хайдер

Какво още е любовта?

Любовта е виждане.

Любовта е даване.

Любовта е вземане.

Любовта е винаги нещо повече.

 

превод Даря Хараланова

Search