Световни автори

Молиер

Наистина, Амур ще е голям учител,

кого ли той не е обучил и възпитал,

едно си бил и на̀ — променяш се за миг,

ако си примерен, послушен ученик.

Променя любовта дори и наште нрави,

направо чудеса понякога тя прави,

превръща често тя страхливеца в храбрец,

простака — в кавалер, глупака — в пръв мъдрец,

ленивият — търчи, скъперникът — пилее,

наивникът наглед — над хитър надделее…

 

превод Кирил Кадийски

Search