Световни автори

Йосиф Бродски

На незнайсти мартември, изотникъде с любов,
скъпи уважаема мила, не е и важно
точно как, тъй като, честно казано, неготов
съм да си спомня дори чертите; не ваш, но
и ничий верен приятел ви пише от континент,

закрепен върху каубои с осанка вечна; 
обичах те повече от Него, и в този момент 
точно затова си ми два пъти по-далечна;
късно през нощта, в заспалата долина, на дъното,
в градчето, засипано със сняг до самите брави,

гърчейки се върху чаршафа разпънато – 
нещо, което няма да доразправям –
удрям възглавницата, мучейки: "ти!", 
отвъд океана, дето - ни край, ни начало...,
с тяло в тъмнината всичките ти черти
повтарящ като огледало обезумяло.

превод Бойко Ламбовски

Search