Световни автори

Емили Дикинсън

От какво се прави ливада?
Нима не знаеш?
Трева,
и една пчела,
и да мечтаеш.
Ако пчелата не пристига,
то и мечтата стига.
...

превод Цветан Стоянов 

Search