Световни автори

Анна Ахматова

Виждам: същия си ти,
същите очи и глуми,
като някога почти.
Пада слънчев лъч срещу ми,
дълго в стаята трепти…
Дъх на лилии дъхти
и не глъхнат твойте думи.

....

превод Иван Николов

Search