Световни автори

Влюбеният не може да живее без своята мъка.
Бедността или богатството нямат значение.
Щастлив е само онзи,
който може да предложи живота си
за един поглед на своята любима.

 

превод Инна Учкунова

За мъничко любов

За мъничко любов избродил бих света,

бих крачил бос, без шапка в утрин синя,

бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта,

бих крачил в буря с пеещ дрозд в гръдта,

бих крачил сякаш по роса в пустиня.

За мъничко любов избродил бих света

като слепец, протегнал длан за милостиня.

 

превод: Григор Ленков

Страница 10 от 10

Search