Световни автори

О, как на тоз житейски склон
по-нежно любим, по-суеверно…
Сияй, сияй, прощален рай -
любов последна в зора вечерна!

Полвин небе е в сянка, в зной
на запад само блуждай сияние -
поспри, поспри, ти, залез мой,
бъди, бъди, очарование!

 

превод Красимир Георгиев

* * *
Младите липи ухаят,
от нощта опиянени.
С песни въздуха изпълва
славей в клоните зелени.

Под липите с теб, любими,
колко много съм щастлива!
Златен месец през листата
златен дъжд над нас излива.

Виж листата – колко много
всички на сърца приличат!
Под липи затуй се срещат
тези, дето се обичат. ...

 

превод: Анастас Павлов

 

* * *

Един обичам – той ме изоставя.
Друг мен обича – аз съм отегчена.
Измъчва ме един, но аз не стена,
Измъчвам друг, а той ме обожава. ...

Накажа първия – от скръб умирам;
помоля втория – честта си губя;
и тъй и инак аз съм все нещастна.

Тогава изход по-добър намирам:
към онзи, който ми е чужд, съм груба,
напускам този, който в скръб ме тласна.

 

превод: Стоян Бакърджиев

Две неща ми трябват на земята -
те са любовта и свободата.
Жертвал бих живота безвъзвратно
за любов,
любовта да дам за свободата
съм готов.

 

превод Георги Крумов

Страница 9 от 10

Search