Български автори

Иван С. Вълев

Чужди езици

С всяко влюбване
проговарям чужд език.
Първо съм Аз, идваш Ти,
после Ние,
следват глаголите,
прилагателните,
които водят
към най-различни епитети.
Последни са времената –
...

 

Бяла среднощна магия

...

Иде към мене, мене желае.

Но погледне ли ме – изгаря.

Но докосне ли ме – умира.

Болката ми повтаря

болката на Всемира.

Search